velo hattfjelldal white frame

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke velghattfjelldal.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere og vi jobber for å oppfylle flest mulig krav innenfor WCAG 2.0/2.1-standarden.

Vi skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0
 • Kommunisere klart og tydelig
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi jobber kontinuerlig med å rette opp WCAG-feil
 • Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere
 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse
 • Innholdet skal kunne virke sammen med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi

Dette jobber vi med:

Forbedringspunkter vi jobber med:

 • Legge til ALT-TEXT på bilder
 • Kart på velghattfjelldal.no er tredjepartsløsninger, og kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.
 • Forbedre fargekontrast. Enkelte områder har lav fargekontrast etter WCAG AAA standard
 • Riktig bruk av overskrifter, på innhold og i tabeller
 • Skrive klart og tydelig språk 

Testresultater:

Nettstedet fikk en score på 95 av 100 poeng, testet med AccessibilityChecker.org den 31. januar 2023. Nettstedet ble også testet med Google Lighthouse samme dag, med en score på 95 av 100 poeng der også.

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Si gjerne fra om det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming.
Send oss en e-post på post@hattfjelldal.kommune.no eller ta kontakt via skjemaet på forsiden.

Laget av Relocate med    for Hattfjelldal – Copyright 2022

white